About Us

 

 

Đôi nét về chùa TRÚC LÂM YÊN TỬ

 Chùa Trúc Lâm Yên Tử tọa lạc tại số

1924 W. Second St.

Santa Ana, California 92703

 

 

 

Kính thưa quý vị,

Sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 Sài Gòn bị cưỡng chiếm, người Việt chúng ta đã di tản đến Hoa Kỳ và phong trào vượt biên thuyền nhân, bộ nhân tìm tự do tiếp tục những năm sau đó. Ba năm sau khi định cư tại Hoa Kỳ cuộc sống tương đối cũng tạm ổn định, người Việt tị nạn cộng sản chúng ta cũng như những Phật tử đã cảm thấy nhu cầu tín ngưỡng, có một nơi nương tinh thần rất là cần thiết, cấp bách. Vì thế vào ngày 01/01/1978 mỗi người đóng góp một bàn tay, kẻ công, người của, kẻ ít người nhiều nhờ đó đã mua được hai lô đất tại số 1918-1924 thuộc thành phố Santa Ana.

Thế là kể từ ngày đó, ngôi chùa nhỏ bé, khiêm tốn được hình thành và hoạt động Phật sự cho đến ngày hôm nay.

Kính thưa quý vị, kể từ ngày thành lập ngôi chùa từ năm 1978 đến đầu năm 1986 chùa Trúc Lâm Yên Tử đã trãi qua bốn đời trụ trì bao gồm:

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Lương Sơn

Cố Đại Lão Hòa Thượng Thích Tường Vân.

Hòa Thượng Thích Trí Viên và Đại Đức Thích Khế Đạo.

Sau đó, cuối năm 1986 do nhu cầu Phật sự cho đồng bào, Phật tử chùa Trúc Lâm Yên Tử tại địa phương. Nên Hội Đồng Quản Trị Hội Phật Giáo tương tế miền Nam California đã chính thức cung thỉnh tôi thầy Thích Minh Nguyện về làm trụ trì kể từ năm đó cho đến nay.

Kính thưa quý vị, một phần tư thế kỷ đã trôi qua, kể từ ngày về làm Phật sự ở nơi đây, với bao thử thách, chướng duyên, nghiệt ngã, thăng trầm của ngôi chùa và bản thân tôi đã  trãi qua, nhìn lại hai mươi lăm năm qua với bao thay đổi, bao nhiêu lớp người đã đến rồi đi, giờ đây đa số họ đã hóa ra người thiên cổ. Và đồng thời những vị lãnh đạo tinh thần của cộng đồng Phật giáo Việt Nam tại Hoa Kỳ tiểu bang California vùng Orange thủ đô của người Việt tị nạn cộng sản. Cũng đã lần lượt viên tịch, như quý trưởng lão cố Hòa Thượng Thích Lương Sơn năm 1987, cố Hòa Thượng Thích Tường Vân, cố Hòa Thượng Thích Thiện Thanh, cố Hòa Thượng Thích Đức Niệm, cố Hòa Thượng Thích Mãn Giác, cố Hòa Thượng Thích Quảng Thiệp, cố Hòa Thượng Thích Thuyền Ấn, cố Hòa Thượng Thích Trí Chơn v.v…các ngài đã lần lượt ra đi trước, rồi một ngày nào đó sẽ đến chúng ta.

Kính thưa quý vị, chùa Trúc Lâm Yên Tử mặc dù là ngôi chùa đầu tiên do người Việt tị nạn đóng góp và hình thành, tuy nhiên cho đến ngày hôm nay vẫn còn là ngôi chùa nhỏ bé và khiêm tốn so với những ngôi chùa khác được thành lập sau nầy ở trong vùng, nhưng đây chính là ngôi chùa cổ, ngôi chùa lịch sử của người Việt tị nạn cộng sản lần đầu tiên đã hiện diện tại miền Nam California vào ngày 01/01/1978.

Kính thưa quý vị, với mục đích thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ và thượng cầu chánh pháp, hạ hóa chúng sanh cho nên ngoài những phật sự thông thường giống như tất cả những ngôi chùa khác. Kể từ năm 2003 noi gương Đức Phật Thích Ca và các bậc tiền đức, tôi đã bắt đầu truyền bá chánh pháp trên đài Little Saigon Tivi, đài phát thanh Hương Sen và News Sagon Radio mỗi tuần, với hoài bão mong muốn được phổ biến giáo lý của Phật đà đến với tất cả mọi người, ước mong rằng pháp âm của chư Phật, chư Bồ Tát cũng như những lời vàng, tiếng ngọc của đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Được phổ biến rộng, sâu đến tất cả mọi người, hy vọng rằng giáo lý của Đức Phật, chánh pháp của Đức Phật, tam tạng giáo điển của đạo Phật sẽ là những món ăn tinh thần đầy bổ ích cho tất cả mọi người và là những phương thuốc thần diệu sẽ chữa lành tất cả những tâm bịnh, phiền não của chúng sinh để tất cả mọi người luôn có một đời sống an lành, hạnh phúc, tự tại và giải thoát miên viễn ở hiện tại cũng như ở tương lai.

Kính chúc tất cả quý vị vô lượng khang an, vô biên thắng phước và tất cả những sở cầu sở nguyện đều được thành tựu viên mạn

Chùa Trúc Lâm Yên Tử 08/02/2011

Pháp Sư Trụ Trì

Hòa Thượng Thích Minh Nguyện